Pekua/search

Monday, October 25, 2010

ORODHA YA AHADI ZA WAGOMBEA 2010; NANI ZAIDI?


Nani katoa ahadi nyingi zaidi? zipi zitatekelezeka? Nani mwenye uwezo wa kutekeleza ahadi hizi?

My take: nyingine ni za kijumla jumla mno; ni ngumu kupima utekelezaji wake. Ahsante:

 
Dk. Mohammed Shein (CCM)
 1. Kuboresha maisha ya wavuvi-Chakechake Pemba
 2. Kusomesha wafanyakazi-Mnazi mmoja
 3. Kipaumbele katika elimu -Unguja na Pemba
 4. Kipaumbele katika afya-Makombeni Mkoa wa Kusini Pemba.
 5. Kuulinda Muungano- Wawi kisiwani Pemba
 6. Kuleta mabadiliko Zanzibar-Pemba na Unguja
 7. Kuboresha Bandari ya Zanzibar kwa kuijenga upya-Kibandamaiti
 8. Kuboresha Maendeleo Zanzibar- Jimbo la Wete, Pemba
 9. Ujenzi wa maktaba kubwa na nzuri Kisiwani Pemba- Mtambwe
 10. Kutokomeza ugonjwa wa kipindupindu Zanzibar- Kijiji cha Kambini Mchangamdogo
 11. Kuimarisha miundombinu Kisiwa cha Pemba- Kijiji cha Makombeni Mkoa wa Kusini Pemba
 12. Kuhamasisha wawekezaji kuwekeza Pemba katika miradi mbalimbali-Makombeni Mkoa wa Kusini Pemba.
 13. Ahadi eneo la Micheweni kuwa maeneo huru ya uchumi- Micheweni Kaskakzini Pemba
 14. Kumaliza matatizo ya maji mkoani -Mkoani
 15. Kujenga Bandari ya kisasa katika eneo la Mpiga Duri Unguja- Mkoani
 16. Kuiamrisha makazi bora kwa Wazanzibar- Mkoani

Dk. Slaa (CHADEMA)

 1. Kujenga nchi isiyo na ufisadi
 2. Kufufua Tanganyika ili irejee mezani kujadili muungano na Zanzibar
 3. Kufufua uchumi wa nchi kwa kutumia rasilimali zilizopo
 4. Kukata asilimia 20 ya mshahara wa rais5.Kupunguza mishahara ya wabunge kwa asilimia 15
 5. Kuweka Mwenge wa Uhuru Jumba la Makumbusho
 6. Kutoa huduma bora za afya bure
 7. kufuta kodi ya vifaa vya ujenzi
 8. Kuwalipa wazee wa EAC fedha zao ndani ya siku 100
 9. Kubana matuzi Ikula (Yuko tayari kula mihogo)
 10. Elimu bure kuanzia Chekechea hadi Kidato cha Sita
 11. Katiba mpya ndani ya miaka mitano

Profesa Lipumba na Maalim Seif (CUF)

 1. Elimu ya bure kuanzia msingi hadi chuo kikuu
 2. Kubana matumizi kwa kupunguza ukubwa wa baraza la mawaziri
 3. Kuunda Serikali shirikishi
 4. Kusimamia rasilimali
 5. Kuimarisha miundombinu
 6. Kusimamia na kuboresha afya
 7. Kuboresha kilimo, viwanda na uwekezaji
 8. Kurudisha chakula cha bure mahospitalini

Maalim Seif (CUF)

 1. Zanzibar kuwa kama Hong Kong – Unguja
 2. Kuendeleza mashamba ya Karume- Kibanda maiti
 3. Kubadilisha katiba na kuunda katiba mpya ya muungano na Zanzibar- Pemba
 4. Kubadilisha mfumo wa uteuzi makamishna wa tume ya uchaguzi Zanzibar (ZEC)- Unguja
 5. Kuwaunganisha Wazanzibari ili kujenga umoja, udugu na ushirikiano-Pemba
 6. Kuwasilisha hoja ya kubadili katiba ya Zanzibar na ya Muungano-Viwanja vya Kibanda Maiti
 7. Kuondoa bajeti ya ZEC isiwe chini ya waziri kiongozi na badala yake kuwa inajitegemea yenyewe- Pemba
 8. Kuondoa ulazima wa mwenyekiti wa tume kuwa jaji na badala yake awe mtu anayejua sheria-Unguja
 9. Serikali kuundwa na vyama vyote vilivyopata ridhaa ya kuchaguliwa na wananchi- Unguja
 10. Kujenga jamii yenye maelewano na umoja -Pemba
 11. Kutokochagua kiongozi kwa urafiki bali kwa uwajibikaji na uadilifu -Unguja na Pemba
 12. Kudhibiti vyombo vya dola vinavyofanya kazi kwa matakwa ya watu binafsi -Kibanda aiti
 13. Kukomesha rushwa-Mkanyageni Mkoa wa Kusini Pemba
 14. Kuhakikisha ununuzi wa zabuni unakuwa wazi na wananchi kuruhusiwa kuhoji kuhusu zabuni-Jimbo la Dole Pemba
 15. Kuongeza kima cha chini cha mshahara hadi Sh150,000-Mkanyageni Pemba
 16. Kubadili vikosi vyote vya usalama na kulipwa mishahara kima cha chini kulipwa Sh 180,000-Chakechake Pemba
 17. Kubadilisha kikosi cha KMKM kuwa kikosi cha mwambao-Wawi
 18. Wazee kupanda daladala bure na wale wasiokuwa na watoto kulelewa bure-Majimbo ya Chakechake
 19. Kufuta michango yote ya shule za msingi na sekondari, kila mwanafunzi kuwa na kompyuta na badala ya kuishia darasa la saba sasa kuishia kidato cha sita-Hoteli ya Bwawani
 20. Kutoa kitambulisho cha kila Uzanzibari na kufuta cha Mzanzibari mkaazi- Uwanja wa Hospitali ya Mnazi Mmoja
 21. Kila Mzanzibari kupata pasi ya kusafiria- Hoteli ya bwawani Zanzibar
 22. Kuanzisha shirika la ndege Zanzibar -Viwanja vya Kibanda Maiti
 23. Kupandisha uchumi wa Zanzibar kutoka 6.8 hadi 15 kila mwaka kwa Zanzibar -Unguja
 24. Kutoa uhuru zaidi kwa vyombo vya habari pamoja na kusaidia uanzishwaji wa Baraza la Habari Zanzibar-Unguja na Pemba
 25. Kuweka hadharani nambari yake ya simu - Viwanja vya Kibanda Maiti
 26. Kubadili sheria ya uwekezwaji-Hospitali ya Mnazi Mmoja Zanzibar
 27. Kila mwanafunzi kuwa na komputa yake-Viwanja vya Kibanda Maiti
 28. Akiwa rais hata waziri au mkewe atafungwa akiwa ametenda kosa-Viwanja vya Tibirizi Kisiwani Pemba
 29. Kujenga bandari ya Mkokoto na Pemba ili kuweka usafiri wa haraka wa boti ziendazo kasi-Tibirizi Kisiwani Pemba
 30. Ahadi kudhibiti kuvuja kwa mitihani- Unguja

Kikwete (CCM)

 1. Kujenga reli mpya kutoka Dar es Salaam mpaka mikoa ya Kanda ya ziwa-Nzega, Tabora
 2. Mkoa wa Tanga kuwa Jiji la Viwanda- Tanga mjini
 3. Tabora kutumia maji ya Ziwa Victoria-Igunga
 4. Kulipa madeni ya chama cha Ushirika mkoa wa Shinyanga (SHIRECU)- Shinyanga
 5. Kumaliza migogoro ya Ardhi nchini- Dodoma
 6. Wakulima kuacha kutumia jembe la mkono-Dodoma mjini
 7. Kuwapatia trekta wakulima -Kata ya Mrijo, Dodoma
 8. Wananchi kutoondolewa kwenye Ranchi ya Misenyi-Kagera
 9. Kujenga Uwanja wa Ndege Misenyi-Kagera
 10. Kupanua Uwanja wa Ndege Bukoba-Bukoba Mjini
 11. Kujenga uwanja wa ndege mkubwa Kigoma - Kigoma Mjini
 12. Mtukula kupatiwa umeme kutoka Uganda- Kagera
 13. Mikoa ya Kagera, Kigoma, Lindi, Rukwa na Ruvuma kuunganishwa katika gridi ya taifa ya umeme- Kagera
 14. Kuimarisha Takukuru kwa miaka mitatu-Kagera
 15. Hukumu kwa waliopatikana na hatia ya kuua albino- Mbeya
 16. Kununua meli kubwa kuliko MV Bukoba-Kagera
 17. Kuanzisha benki ndogondogo kwa ajili ya wajasiriamali
 18. Serikali kuvisaidia vyama vya ushirika-Mwanza
 19. Kuimarisha usalama Ziwa Victoria na Ziwa Tanganyika kwa kupeleka kikosi maalum chenye vifaa kupambana na wahalifu-Mwanza
 20. Wilaya ya Geita kuwa hadhi ya mkoa Januari mwakani- Geita
 21. Kulinda Muungano kwa nguvu zote-Pemba
 22. Kuwajengea nyumba waathirika wa mafuriko Kilosa-Morogoro
 23. Kununua meli mpya kubwa Ziwa Nyasa-Mbeya mjini
 24. Kujenga bandari Kasanga –Rukwa
 25. Kumaliza tatizo la walimu miaka mitano ijayo - Songea
 26. Kufufua mgodi wa makaa ya mawe Kiwira -Mbeya
 27. Kuzuia hatari ya kisiwa cha Pangani kuzama- Tanga
 28. Kununua "bajaji" 400 kwa ajili ya kubeba wajawazito hasa vijijini- Iringa
 29. Kujenga barabara yenye kiwango cha lami kutoka Same mpaka Kisiwani –Kihurio na kuiunganisha na barabara kuu ya Moshi -Dar es salaam- Same mkoani Kilimanjaro
 30. Kumaliza tatizo la maji katika wilaya ya Same-Same Mjini
 31. Kuboresha barabara za Igunga -Tabora
 32. Kusambaza walimu 16,000 katika shule za Sekondari zenye upungufu makubwa wa walimu- Kisesa Magu
 33. Kununua vyandarua viwili kwa kila kaya- Mbeya Mjini
 34. Kuzipandisha hadhi hospitali maalumu saba nchini kuwa za rufaa ili kuipunguzia mzigo Hospitali ya Taifa ya Muhimbili (MHN)-Hydom Manyara
 35. Kulinda amani nchini kwa kuzuia chokochoko za kidini, kikabila na kisiasa- Musoma
 36. Kulinda haki za walemavu- Makete
 37. Kujenga baabara ya Njombe- Makete kwa kiwango cha lami,urefu wa kilomita 109- Iringa mjini
 38. Kujenga barabara Musoma–Mto wa Mbu Arusha-Arusha
 39. Kuanzisha jimbo la Ulyankulu- Shinyanga Mjini
 40. Kujenga barabara ya lami Manyoni-Kigoma– Kaliua,Tabora
 41. Kukarabati barabara ya Arusha Moshi-Arusha Mjini
 42. Kuboresha barabara ya Handeni, Kondoa mpaka Singida-Dodoma
 43. Kuwafidia wanakijiji ng’ombe waliopotea wakati wa ukame mwaka 2009- Longido 45.Vijiji vyote vilivyoko kilomita 15 kutoka kwenye bomba kuu la mradi mkuu wa maji wa Ziwa Victoria-Shinyanga-Kahama kuunganishiwa maji - Shinyanga
 44. Tatizo la umeme kufikia kikomo Novemba mwaka huu mkoani Arusha –Arusha mjini
 45. Kukopesha wavuvi zana za kilimo-Busekera, Wilaya ya Musoma, .
 46. Kuwapatia maji wakazi wa Wilaya ya Longido- Longido
 47. Kujenga barabara ya lami kupitia pembezoni mwa Hifadhi ya Taifa ya Seregenti – Ngorongoro
 48. Utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya kilimo kuwasaidia wafugaji kuweza kupata na kutunza mifugo yao vizuri- Mbulu mkoani Manyara
 49. Kusambaza maji nchi nzima-Babati vijijini
 50. Kusambaza umeme, utoaji wa huduma za afya, na uboreshaji wa kilimo cha umwagiliaji na utoaji ruzuku kwa wakulima. mwaka 2010-2015-Babati vijijini Kuongeza mara tatu idadi ya wananchi wanaonufaika na ruzuku ya pembejeo za kilimo kwa mfumo wa vocha.-Iringa
 51. Kuhakikisha Isimani inapata maji ya uhakika- Iringa
 52. Kuiwekea lami barabara inayokwenda katika Hifadhi ya Taifa ya Ruaha, ambayo ndiyo hifadhi kubwa kuliko zote Tanzania-Iringa
 53. Kulinda usalama wa wananchi kwa ujumla ili kudumisha amani na sifa ya nchi-Ifunda
 54. Kutokomeza malaria 2015-Bunda, Mkoa wa Mara
 55. Kuwapa wanawake nafasi zaidi-Kilolo, Iringa
 56. ahadi kuisadia Zanzibar kuendeleza miradi mbalimbali ya kijamii-Kibandamaiti Mjini Zanzibar
 57. Kuipandisha hadhi hospitali ya Mnazi Mmoja Zanzibar kuwa ya rufaa-Kabandamaiti mjini Zanzibar
 58. Kuisaidia Zanzibar kila panapohitajika msaada-Kibandamaiti
 59. Serikali kujenga upya bandari ya Mbambabay-Ruvuma
 60. Ununuzi wa Meli mpya yenye uwezo wa kubeba tani 400 - Mbamba-bay Ruvuma
 61. kufufua chama kikuu cha ushirika cha wakulima wa Mbinga (MBICU) –Ruvuma
 62. Ahadi Rais wa Marekani Barack Obama kuimwagia misaada Tanzania –Ruvuma
 63. Ahadi hakutakuwa na umwagaji wa damu baada ya uchaguzi-Dar es Salaam
 64. Mtwara kuwa mji wa Viwanda –Mtwara
 65. Ahadi ujenzi wa kwanda cha dawa ya kuua viluilui vya mbu-Kibaha
 66. Hospitali ya Tumbi kuwa ya mkoa-Kibaha
 67. Halmashauri ya manispaa ya Kibaha kutenga eneo maalumu la viwanda -Kibaha
CHANZO tovuti ya Wavuti hapa (wavuti.com ) awali iliandaliwa na mwandishi wa habari, bwana Francis Godwin na ameorodhesha katika toleo alilolichapisha kwenye blogu yake hapo tarehe 22 Oktoba 2010.

0 comments:

SUBSCRIBE- Andika email yako hapa utumiwe habari mpya

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

  © Blogger templates 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008 modified by Subi nukta77

Go Back to TOP